იყიდება - სასტუმრო 1200 m² დასავლეთ პელოპონესზე

200 000 €