იყიდება - სასტუმრო 3200 m² დასავლეთ პელოპონესზე

180 000 €