იყიდება - სასტუმრო 3200 m² დასავლეთ პელოპონესზე

100 000 €