იყიდება - სასტუმრო 8300 m² დასავლეთ პელოპონესზე

250 000 €