იყიდება - სასტუმრო 14000 m² დასავლეთ პელოპონესზე

220 000 €