იყიდება - სასტუმრო 7800 m² დასავლეთ პელოპონესზე

260 000 €