იყიდება - სასტუმრო 4000 m² დასავლეთ პელოპონესზე

165 000 €

90 000 €