იყიდება - სასტუმრო 16200 m² დასავლეთ პელოპონესზე

1 500 000 €