იყიდება - სასტუმრო 8000 m² დასავლეთ პელოპონესზე

1 350 000 €