იყიდება - სასტუმრო 14000 m² დასავლეთ პელოპონესზე

450 000 €