იყიდება - სასტუმრო 87289 m² დასავლეთ პელოპონესზე

440 000 €