იყიდება - სასტუმრო 1390 m² დასავლეთ პელოპონესზე

3 000 000 €