იყიდება - სასტუმრო 12000 m² აღმოსავლეთ პელოპონესი

600 000 €

400 000 €