იყიდება - კუნძული 84 m² დასავლეთ პელოპონესზე

190 000 €

170 000 €