იყიდება - სასტუმრო 5800 m² დასავლეთ პელოპონესზე

700 000 €

600 000 €