იყიდება - სასტუმრო 5800 m² დასავლეთ პელოპონესზე

900 000 €