იყიდება - კოტეჯი 630 m² დასავლეთ პელოპონესზე

6 300 000 €

3 500 000 €