იყიდება - სასტუმრო 1580 m² თასოსზე

400 000 €

350 000 €