იყიდება - სასტუმრო 5300 m² თასოსზე

350 000 €

160 000 €