იყიდება - კუნძული 210 m² კრეტაზე

400 000 €

370 000 €