იყიდება - სასტუმრო 10450 m² დასავლეთ პელოპონესზე

600 000 €