იყიდება - სასტუმრო 5000 m² კრეტაზე

660 000 €

650 000 €