იყიდება - სასტუმრო 1000 m² კრეტაზე

75 000 €

59 000 €