იყიდება - სასტუმრო 5250 m² დასავლეთ პელოპონესზე

90 000 €