იყიდება - სასტუმრო 989 m² დასავლეთ პელოპონესზე

190 000 €