იყიდება - სასტუმრო 480 m² დასავლეთ პელოპონესზე

150 000 €