იყიდება - სასტუმრო 4179 m² დასავლეთ პელოპონესზე

55 000 €