იყიდება - სასტუმრო 4253 m² დასავლეთ პელოპონესზე

60 000 €