იყიდება - კოტეჯი 300 m² დასავლეთ პელოპონესზე

3 500 000 €

1 500 000 €