იყიდება - სასტუმრო 12200 m² დასავლეთ პელოპონესზე

390 000 €