იყიდება - სასტუმრო 383 m² დასავლეთ პელოპონესზე

450 000 €