იყიდება - სასტუმრო 17000 m² კრეტაზე

400 000 €

300 000 €