იყიდება - სასტუმრო სალონიკის გარეუბანში

250 000 €

220 000 €