იყიდება - სასტუმრო 13000 m² დასავლეთ პელოპონესზე

440 000 €